top of page

Privacybeleid

Chiropractie Gragger B.V. gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Chiropractie Gragger B.V. deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Chiropractie Gragger B.V. bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Chiropractie Gragger B.V. houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage va onbevoegden.

Chiropractie Gragger B.V. vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Chiropractie Gragger B.V. informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Chiropractie Gragger B.V. informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Chiropractie Gragger B.V. informeert patiënten indien Chiropractie Gragger B.V. bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

bottom of page