top of page

Gewijzigde tarieven vanaf februari 2020


Vanaf 1 februari zijn de tarieven in onze praktijk gewijzigd. Een eerste consult zal 74 euro bedragen en een vervolg behandeling 54 euro.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page