top of page

Gewijzigde tarieven vanaf februari 2020


Vanaf 1 februari zijn de tarieven in onze praktijk gewijzigd. Een eerste consult zal 74 euro bedragen en een vervolg behandeling 54 euro.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page